Database positions/ Unsorted

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o. a společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Společní správci:
Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o., IČO: 26151197, Bezděčín 125, 293 01 Mladá Boleslav
Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o., IČO: 26100045, Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
Faurecia Exhaust Systems s.r.o., IČO. 25639587, Bakov nad Jizerou, Horka 34, okres Mladá Boleslav, PSČ 29401
Faurecia Components Písek, s.r.o., IČO: 26105314, Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., IČO: 62909037, Plazy č.p. 100, okres Mladá Boleslav, PSČ 29301
Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., IČO: 27848663, Průmyslová 537, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Faurecia Plzeň, s.r.o., IČO: 29164516, Logistická 153, 330 23 Úherce

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Praxe (ať během studia, či již jako absolvent) *

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.